TARIFES DE SOCI

Menor de 18 anys: 35€ temporada – Major de 18 anys: 50€ temporada

*És obligatori ser soci per gaudir dels serveis del club. * Tot soci menor d’edat ha de tenir un pare, mare o tutor soci major d’edat.

L’import corresponent a la tarifa de soci, serà anual. Validesa anual a partir de l’1 d’octubre.

AVANTATGES DEL SOCI